Jour : 9 juillet 2018

Réduction du taux de mal nutrition : le MINAE à pied d’œuvre.

La 14 ème édition de la Journée Nationale de la Nutrition(JNN), organisée par l’Office Nationale de la Nutrition, s’est déroulé les 6 et 7 juillet 2018 à Antsirabe, Région Vakinankaratra. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a participé à cet évènement à travers la DRAE Vakinankaratra et le Projet Appui au Renforcement des Organisations […]

Syndicat, Fikambanana mijoro ara-dalana ary Ministera : toko telo maha-masa-nahandro ny fisandratan’ny Fambolena sy Fiompiana eto Madagasikara

Ny Alarobia 04 Jolay 2018, namomboka tamin’ny 09 ora maraina ka hatramin’ny 02 ora tolak’andro, dia noraisin’ny Minisitry ny Fambolena sy Fiompiana, Harison RANDRIARIMANANA, nanao dinik’asa niaraka taminy tao amin’ny biraony tao Ampandrianomby tsirairay ny mpikambana ao amin’ny biraon’ireo Syndicats sy Fikambanana mijoro ara-dalàna sy misy ao amin’ny MINAE.

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage © 2018 DSI/MinAE