Catégorie : Actualités

Kabarin’Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana, RANDRIARIMANANA Harison, nandritry ny fety fiarabana tratry ny taonan’ny mpiasan’ny Minisitera, ny 11 Janoary 2019 tao amin’ny Yandy By Pass

Tompokolahy sy « Tompokoampela, » Ry namana mpiara-miasa Ny voalohanteniko dia ny fisaorana an’Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavany sy ny fitahiany amin’izao andro izao ka mbola nahafantsika nanao an’izao fifampiarahabana amin’ny nahatrarana ny taona vaovao izao. Manaraka izay dia mankasitraka anareo tamin’ny fiarahabana sy firariantsoa natolotrareoho ahy sy ny ankohonako. “Izay tsara fanomboka soa fiafara” hoy ny […]

De nouvelles infrastructures pour l’ IFVM et la DPV

Une cérémonie d’inauguration d’infrastructures et de remise de dons honorée par la présence du Président de la République par intérim SEM Rivo RAKOTOVAO s’est tenue ce jeudi 10 janvier 2018 à Nanisana.  Améliorer l’environnement de travail pour augmenter la performance des agents. La nouvelle gîte d’étape de l’Ivotoerana Famongorana nyValala eto Madagasikara (IFVM) sis à […]

Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat des jeunes dans l’Agriculture et Agro-industrie (PEJAA) : référentiel d’incubation validé.

Afin de bien mener à terme les missions du programme PEJAA dans la formation et l’incubation des jeunes, l’équipe du PEJAA a organisé un atelier de validation de référentiel de formation dans le domaine d’incubation  des agripreuneurs, qui s’est tenu le 08 Janvier 2019 à Ibis Hôtel  Ankorondrano. Cet atelier consistait à valider le document […]

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage © 2018 DSI/MinAE